P-Centrum Nederland Reintegratie TweedeSpoor

Re-integratie.

Werken aan

de toekomst.

Tweede spoor re-integratie

Traject om uw werknemer terug te laten keren naar werk buiten de organisatie.

Als duidelijk is dat een werknemer niet kan terugkeren in de eigen of een andere functie, dan moet een tweede spoor re-integratietraject worden opgestart. Wij verzorgen bij voorkeur zo snel mogelijk een intake, waarin we voor zowel de werkgever als werknemer de financiële aspecten van arbeidsongeschiktheid in kaart brengen. In dit gesprek kijken wij ook naar de ondernomen activiteiten tot dan toe, eventueel de bevindingen van het arbeidsdeskundig onderzoek en de bedrijfsarts. Daarbij houden we rekening met de competenties, werkervaring en interesses van de werknemer. Met uw medewerker stellen we een plan van aanpak op, dat moet leiden tot werk bij een nieuwe werkgever.

Weer aan het werk

Ons doel is de werknemer weer aan het werk te krijgen. Wij verzorgen voor iedere werknemer een werkplek met een coach binnen een leerwerkbedrijf. Zo kunnen wij de werknemer intensief begeleiden en terugbrengen in een werkritme. Ook zetten we naar behoefte instrumenten in als loopbaanoriëntatie, hulp bij solliciteren, coaching, bemiddeling en soms ook om-, her- en bijscholing. Een werkervaringsplaats of tijdelijke detachering kunnen de kansen op een nieuwe functie vergroten. Belangrijk is dat de medewerker, hoe dan ook, actief in het arbeidsritme blijft.

Wij staan voor u klaar!

P-Centrum Nederland Reintegratie Persoonlijk Thuis Werken aan de toekomst

Maak een afspraak

Hoe eerder de re-integratie

wordt gestart, des te groter de slagingskans

Maak een afspraak en onze experts kunnen de mogelijkheden duidelijk uiteen zetten om tot een positief resultaat te komen. De koffie staat bij ons voor u klaar. Natuurlijk komen we ook graag bij u op locatie langs. Of heeft een online kennismaking uw voorkeur? Zeg het maar.