Re-integratie. Werken aan
de toekomst.

P-Centrum

Werken aan de toekomst

Re-integreren is hard werken. Met onze intensieve en persoonlijke ondersteuning bereiden wij de weg voor een nieuwe toekomst. Een flinke klus voor alle betrokkenen, die wij goed afstemmen. Dáár maakt P-Centrum zich sterk voor. Wij laten geen kans onbenut om medewerkers te begeleiden naar hun oude of een nieuwe baan, bij hun huidige of een nieuwe werkgever.

Mensen en mogelijkheden

Denken in mogelijkheden, vraagt ambitie en doorzettingsvermogen. Dat is meer dan voldoen aan wettelijke regels. Dáármee help je de medewerker. P-Centrum zoekt het spanningsveld op van wat iemand kan en zóu kunnen. Invoelend en resultaatgericht, willen wij mensen zien groeien boven hun verwachting. We dagen ze uit om kleine stapjes te zetten, onder onze intensieve begeleiding en bescherming.

Persoonsgericht

Wij stellen alles in het werk voor succesvolle re-integratie, volgens beproefde én verrassende methodes. Onorthodox, als we dat nodig vinden. De juiste interventie is altijd maatwerk, dat begint bij een goed begrip van de medewerker en zijn situatie. Daarom voeren we een uitgebreid intakegesprek voor dat we een plan van aanpak opstellen. En trekken we tijdig aan de bel als een ingeslagen traject niet werkt. Dan slaan we een andere weg in. Die intensieve aanpak en persoonlijke benadering zijn ons kenmerk. Onze ambitie is niet de grootste te worden in ons vakgebied, maar wel tot de besten te behoren.

Wij verzorgen in Nederland re-integratie trajecten voor:

 • Werkgevers
 • Arbodiensten
 • Casemanagers
 • HR managementbureau’s
 • Verzekeraars

Nieuws

 • Toon alles
 • Algemeen
 • Lerend Netwerk Bedrijven
 • Loopbaancoaching
 • Re-integratie

Persbericht – Start Lerend Netwerk Bedrijven

Start voor nieuw onderzoek naar effectiviteit re-integratiebeleid voor langdurig zieke werknemers. Het betreft een project in samenwerking met een collectief van werkgevers, deskundigen en onderzoekers.

Zitten uw werknemers op de juiste plek?

De behoefte aan een loopbaanoriëntatie kan ontstaan doordat een werknemer niet op de juiste plek zit en zich wil oriënteren op zijn kansen en mogelijkheden. Het initiatief ligt soms bij de werkgever, soms bij de werknemer zelf.

Lancering landelijk project Lerend Netwerk Bedrijven

Een lerend netwerk als oplossing voor re-integratie 2e spoor. Een Lerend Netwerk van bedrijven dat uitwisseling van werknemers binnen het netwerk ondersteunt wat een effectievere methode is voor de traditionele re-integratie tweede spoor.

 • Toon alles
 • Algemeen
 • Lerend Netwerk Bedrijven
 • Loopbaancoaching
 • Re-integratie

Persbericht – Start Lerend Netwerk Bedrijven

Start voor nieuw onderzoek naar effectiviteit re-integratiebeleid voor langdurig zieke werknemers. Het betreft een project in samenwerking met een collectief van werkgevers, deskundigen en onderzoekers.

Lees meer

Zitten uw werknemers op de juiste plek?

De behoefte aan een loopbaanoriëntatie kan ontstaan doordat een werknemer niet op de juiste plek zit en zich wil oriënteren op zijn kansen en mogelijkheden. Het initiatief ligt soms bij de werkgever, soms bij de werknemer zelf.

Lees meer

Lancering landelijk project Lerend Netwerk Bedrijven

Een lerend netwerk als oplossing voor re-integratie 2e spoor. Een Lerend Netwerk van bedrijven dat uitwisseling van werknemers binnen het netwerk ondersteunt wat een effectievere methode is voor de traditionele re-integratie tweede spoor.

Lees meer
Bekijk alles

NIEUW: Lerend Netwerk

Start onderzoek naar effectiviteit
re-integratiebeleid voor langdurig zieke werknemers.

Hoogleraar Arbeidsdeskundigheid Roland Blonk heeft een ZonMW grant ontvangen voor onderzoek naar de effectiviteit van re-integratiebeleid in het tweede spoor, voor langdurig zieke werknemers. Het betreft een project in samenwerking met P-Centrum, een collectief van werkgevers, deskundigen en onderzoekers.

Re-integratie

Re-integratie

1e spoor re-integratie

Traject om uw werknemer terug te laten keren naar het eigen werk, of naar ander werk binnen de organisatie.

2e spoor re-integratie

Re-integratie om een werknemer terug te laten keren naar werk buiten de organisatie.

3e spoor re-integratie

Re-integratie traject om uw (ex)werknemer te begeleiden naar passend werk vanuit de WGA-uitkering.

ZW Flex re-integratie

Traject om medewerkers met een tijdelijk contract die ziek uit dienst gaan binnen ons netwerk te re-integreren.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Onderzoek naar hoever een zieke werknemer in staat is zijn werkzaamheden te verrichten.

Belastbaarheidsonderzoek

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor werknemers tot werkhervatting.

Analyse verzuimdossier

Is uw verzuimdossier Poortwachter-proof? Onze experts analyseren uw verzuimdossier en laten weten of deze Poortwachter-proof is.

De persoonlijke begeleiding werkt

De persoonlijke begeleiding werkt

De mogelijkheden werden persoonlijk duidelijk toegelicht en er was altijd ruimte voor vragen. Het voelde echt dat we samen naar de beste oplossing voor mij aan het toewerken waren.

Rayan.

De namen en foto’s zijn fictief is ivm de privacy.

Ik ben terug in mijn kracht gekomen

Ik ben terug in mijn kracht gekomen

Dat was even schrikken. Nooit gedacht dat het mij zou overkomen. Na het ongeluk lag ik behoorlijk in de kreukels. Wat en hoe nu verder? Samen met mijn baas en het P-Centrum zijn we het traject ingegaan om te kijken wat mijn mogelijkheden voor het werk binnen het bedrijf waren. Na een langdurig maar goed herstel kwam ik weer in mijn kracht en heb een mooie nieuwe plek binnen het bedrijf gekregen. Erg blij mee!

Marco.

De namen en foto’s zijn fictief is ivm de privacy.

Mijn werknemer is gelukkig in zijn element in een nieuwe rol

Mijn werknemer is gelukkig in zijn element in een nieuwe rol

Bij de grondige reorganisatie was het mijn taak om de personele bezetting te herstructureren. Voor sommige werknemers betekende dit kansen, voor andere het eind van hun dienstverband. Het is en blijft een moeilijke puzzel. Samen met P-Centrum hebben we de vele loopbaanwisselingen zorgvuldig bekeken en begeleidt. Het is dan ook mooi om te zien als een werknemer weer gelukkig is in zijn nieuwe rol.

Thomas.

De namen en foto’s zijn fictief is ivm de privacy.

Loopbaancoaching

Op zoek naar een nieuwe uitdaging voor uw medewerker?

Samen onderzoeken we of een werknemer op de juiste plek zit. Een succesvolle loopbaancoaching starten we met een loopbaanoriëntatie welke duidelijkheid biedt over de kansen en de mogelijkheden.

Outplacement

Professionele begeleiding voor werknemers bij het veranderen naar een andere baan

Het traject waarin we de werknemer persoonlijk begeleiden naar werk in een nieuwe organisatie. Startend vanuit een loopbaanoriëntatie kijken we per case welke begeleiding nodig is voor een succesvolle transitie.

Wat onze klanten zeggen...

Opdrachtgevers waar we trots op zijn

Lidl, Manpower, Otto Workforce en nog veel meer!

Broeder De Vries
Manpower
Lidl
Otto Workforce
Zorgcentrum Het Slot
Brandweer Amsterdam Amstelland
Van Dorp