kwaliteitsassessments

Krijg goed inzicht

De kansen en bedreigingen
van het infectiepreventiebeleid

Kwaliteitsassessment

voor een goed infectiepreventiebeleid

Het uitvoeren van een goed infectiepreventiebeleid is moeilijk. En het resultaat is afhankelijk van veel factoren, zowel interne als externe factoren. Als afdeling infectiepreventie is het belangrijk om te weten waar sterke en zwakke punten liggen, maar ook wat de kansen en bedreigingen zijn.

In een oriënterend gesprek worden verwachtingen en afspraken besproken. Daarna kan het kwaliteitsassessment starten. De infectiepreventiecoach licht samen met lokale medewerkers de afdeling infectiepreventie door.

De infectiepreventiecoach komt hiervoor minimaal 4 dagen meekijken op de afdeling. Er worden gesprekken gevoerd, observaties gedaan en stukken nagekeken. Naast interviews wordt ook meegekeken bij de dagelijkse praktijk.

Tijdens deze dagen (welke niet aan een gesloten hoeven te zijn, maar binnen 1 maand) vinden gesprekken plaats met, indien mogelijk, alle deskundige infectiepreventie en andere medewerkers van de afdeling. Ook wordt gesproken met de organisatorisch leidinggevende en de inhoudelijk betrokken arts(en)-microbioloog. Tijdens de afsluiting krijgt u een korte mondelinge toelichting over de bevindingen.

Er worden vragen gesteld over 5 hoofdthema’s, te weten:

 • Organisatie
 • Profilering
 • Middelen
 • Activiteiten
 • Resultaten
Contrain Kwaliteitassessment infectiepreventie Schema Illustratie

Binnen ieder thema worden 10 stellingen bevraagd, welke steeds met Ja of Nee beantwoord kunnen worden. Per hoofdthema kunnen 10 punten (10x Ja) verzameld worden. Deze punten worden uitgezet in een grafische weergave met per thema een score. Als het profiel maximaal uitslaat zijn alle stellingen met Ja beantwoord.

U ontvangt een grafische en tekstuele rapportage binnen twee weken na de uitvoering van de kwaliteitsassessment, digitaal. Daarna wordt een afspraak gepland om het rapport gezamenlijk te bespreken. Er kunnen dan ook aanbevelingen voor verbeteractiviteiten besproken worden.

Contrain | Infectiepreventiecoach

Voor een verantwoord beleid en effectieve aanpak.

Rapportage

Kwaliteitassessments

Het kwaliteitsassesment is gebaseerd op:

 • De KRIZ-richtlijn
 • Het beroepsprofiel voor….
 • SWAB richtlijnen
 • Toetsingskader van IGJ
 • Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen van de ISP-WIV
 • CBS

Heeft u graag een persoonlijke toelichting

over infectiepreventie door Contrain?