infectierisicoscan

InfectieRIsicoScan

Meten is weten.
Start met een doelgerichte aanpak!

De Infectie Risico Scan

biedt deskundigen infectiepreventie handvatten

De Infectie RIsico Scan (IRIS) meet een aantal objectiveerbare variabelen op het gebied van infectiepreventie, waaronder verspreiding van antibiotica resistente bacteriën, gebruik van katheters en antibiotica, schoonmaak van de omgeving, handhygiëne, persoonlijke hygiëne van zorgmedewerkers en diverse essentiële randvoorwaarden.

Het geeft u inzicht in de implementatie van het infectiepreventie beleid en de uitvoering op de verpleegafdeling.

De scan vertaalt de metingen naar een risicoprofiel en een verbeterplot, een grafische weergave die gemakkelijk te interpreteren is door zorgprofessionals, managers en patiënten. Op basis van de uitkomsten kan een afdeling of instelling op concrete punten verbeteringen doorvoeren.

De infectiepreventiecoach van Contrain kan zelfstandig een IRIS in uw instelling uitvoeren. Maar het is ook mogelijk om eigen personeel te laten opleiden en coachen bij de uitvoering door Contrain. Het is dan mogelijk in de toekomst zelfstandig een IRIS uit te voeren met coaching van Contrain op de achtergrond.

Contrain verzorgt een grafische en tekstuele rapportage binnen twee weken na afronding van de dataverzameling, digitaal. Daarna wordt een afspraak gepland om het rapport gezamenlijk te bespreken. Er kunnen dan ook aanbevelingen voor verbeteractiviteiten besproken worden.

Contrain | Infectiepreventiecoach

Voor een verantwoord beleid en effectieve aanpak.

De Infectierisicoscan

meet belangrijke objectiveerbare variabelen

1 – Verspreiding van ESBL

2 – Invasieve hulpmiddelen

3 – Antibiotica

4 – Omgevingscontaminatie

5 – Handhygiëne

6 – Kledingreglement

7 – Randvoorwaarden

 

Contrain | Infectiepreventiecoach

Voor een verantwoord beleid en effectieve aanpak.

De Infectierisicoscan in de praktijk

Verbetering van infectiepreventie door transparantie

Heeft u graag een persoonlijke toelichting

over infectiepreventie door Contrain?